Naposledy aktualizováno: 16.07.2019 17:52:54
logo

Veřejná knihovna Václava Hataje

Novinky 2019

Víte,  že……..      

 

  

- králem zvířat je označován lev. Asi oprávněně, jeho řev je slyšet až 8 km daleko, dorůstá přes 3m délky a váží kolem 350kg.  "Jeho veličenstvo" takřka neloví, to přenechává lvicím, ale za den dovede spořádat až 45 kg masa (272)

 

- existují i bílí lvi. Nejde o albíny, ale genetický druh. Je zajímavé, že bílý (heraldicky stříbrný) lev je skoro 1000 let českým symbolem.(273) 

-pouze v řekách Jižní Ameriky žijí električtí úhoři, rejnoci a sumci. Jejich el. výboje mají sílu od 10 do 600 voltů (274) 

- za 2.sv. války nesměly ženy Velké Británie do bojových akcí. Letectvo však mělo pomocné ženské sbory (WAAF) až o síle 180 000 osob. Ženy přelétávaly letadla, balily padáky, prováděly údržby letadel a radarů, vyhodnocovaly průzkumné fotografie, sloužily  jako spojařky a zdravotnice (275)

 

- velcí muži světové literatury M. Cervantes a W. Shakespeare zemřeli ve stejný den 23.4.1616 Je to tedy 400 let. (278)

 

- Perská říše byla ohromná, od Egypta po Indii. Dareios I. nechal postavit napříč říší silnici. Měla 2 700km, každých 29km byl hostinec. Na bezpečnost dohlíželo vojsko. (279) 

 

- proč u nás chodí Mikuláš a Ježíšek v předvečer svátků? Jde pět století starý pozůstatek používání tzv. pravého slunečního času. Tehdy den začal se svítáním a končil setměním, a tak se počítal. Stejně jako noc měl 12 hodin, samozřejmě různě dlouhých podle délky dne během roku. Takže nový den a datum začínaly večer. Tento čas stále ukazuje orloj v Praze. S nástupem mechanických hodin (ty mají hodiny stále stejně velké) se vše změnilo. R 1547 císař Ferdinand I. zavedl tzv. německý mechanický čas a ten máme dodnes. V Čechách je ale tradicí, že nějaký odpor k novotám musí být!!!! (281)

 

 

- vědci z Masarykovy univerzity v Brně varují před brambory, údajně škodí lidskému srdci. Tak si jeden pomyslí jestli by věda neměla lidi léčit a ne strašit...(283)

 

- smrtelná dávka kofeinu je v cca 1200 šálcích kávy. Naopak dávka v 5-6 šálcích tlumí bolesti, zvyšuje bdělost a navozuje pocit pohody. (284)

 

-11.ledna 1517 Norimberk (500let). Rada Svaté říše římské povolila vydání mapy Čech. Žádal tiskař a lékárník Mikuláš Klaudián z Mladé Boleslavi. Ten skutečně následující rok mapu vydal. Je to první známá mapa Čech (Klaudiánova). Případní zájemci si mohou její otisk prohlédnout v místní knihovně V.Hataje. Chotěšov - Národní dům (285)

 

- slavný francouzský král Slunce - Ludvík XIV se narodil takříkajíc náhodou. Jeho otce zastihla při lovu bouře a tak se úchýlil na zámek své manželky Anny.  Ta pak po dvaadvaceti letech manželství, ve věku 37 let Ludvíka porodila (286)

 

- Arménské království přijalo křesťanství za státní náboženství již roku 301, jako první stát světa. (287)

 

- Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837) velký ruský básník, spisovatel a dramatik měl velice pestrý život. Jeho zjev byl exotický (matka byla vnučkou Etiopského vladaře). Vystudoval a pracoval na ministerstvu. Brzy se zařadil mezi "zlatou mládež" a nastal divoký život. Napadal i cara a byl vyhnán na Sibiř. Brzy se však vrátil ale své chování neměnil. Mnoho žen jeho kouzlu neodolalo a proto šel ze souboje do souboje, až nakonec na následky souboje zemřel. Je zajímavé, že sám car zaplatil jeho dluhy, postaral se o rodinu a dal vydat souborné dílo. Značný výtěžek byl opět pro rodinu. (288)

 

 

- prezident JUDr Gustáv Husák (1913-1991) se narodil do katolické rodiny a pokřtěn jako Augustin. Matku ani nepoznal (bylo mu 15 měsíců, když zemřela). Byl velice nadaný a dobře studoval. Dal se na politickou dráhu, byl vězněn, odsouzen na doživotí;  stal se mužem 68. roku a nakonec nenáviděnou ikonou normalizace. Dvakrát ovdověl. Roku 1989 abdikoval a nakonec předvědčoval komunistické poslance, aby volili Havla prezidentem. Je zajímavé, že se nikdy, ani formálně,  nezřekl  římskokatolické církve a krátce před smtí  (18.11.1991) požádal arcibiskupa Jána Sokola o poslední pomazání... (289) 

 

- v létě  roku 1943 se Spojenci připravovali na invazi na Sicilii.  Strategickým se stal malý ostrov Pantelleria. Byl mohutně opevněn a hornatý terén znemožňoval letecký výsadek. Spojenci tedy zkusili mocné bombardování letadly i námořními děly. Demoralizovaná italská armáda kapitulovala. Vítězové ostrov získali za cenu jediného zraněného vojáka, kterého pokousala zdivočelá mula...(290) 

 

- bojové nadšení italských vojáků nebylo  zrovna na výši. Dnes turisty vyhledáváný ostrov Lampedusa byl obsazen 500 vojáky s těžkou výzbrojí. Když na ostrově nouzově přistál britský letoun a pilot byl smířený se zajetím,  nemohl pochopit, že italové využili přítomnosti nepřítele a všichni do jednoho se mu vzdali. Ten pilot měl pouze osobní pistoli...(291) 

 

- nejvyšší teplota byla naměřena v Libyi (rok 1992 57,8°C) nejnižší v Antarktidě (r.2013 -93,2°C) (295)etřena.. (293)  

 

 

- americká vesmírná sonda VOYAGER 1  (poutník) startovala 5.září 1977 (40 let) prolétla celou Sluneční soustavu a pokračuje dále do hloubi vesmíru. Nynější vzdálenost od Země je 37:19 světelných hodin. Tzn. vzdálenost kterou za tuto dobu proletí světlo.   (297)

 

 

- na udělení Nobelovy cenu míru byli nominování  i Adolf Hitler,  Benito Mussolini, Josif Stalin (299)

 

 

- 19. července 1895 se velká část města Most začala propadat. Do hlubin se propadlo  36 000 m2 katastru města a to během jediné noci. Tak se vlastně odstartovala postupná likvidace města, která skončila v 70.tých létech minulého století. Z původního města zůstal přesunutý gotický kostel. Dnešní Most je tedy úplně nové město. (300)

 

 

-v roce 1651 vyhlásilo Nizozemí válku souostroví Scilly.  Nepadl jediný výstřel a na vše se pozapomělo. Až v roce 1986 jistý badatel vše objevil a dojednal  17.4.1986 příměří mezi Anglií a Nizozemskem. Abypo 335 letech byl pořádek.....(301) 

 

- Švýcarsko si již několik století zakládá na své neutralitě.  Přitom se již 3x stalo "agresorem" a vniklo na území sousedního Lichtenštejnska. Vždy šlo o omyl několika vojáků a Lichteštejnské knížectví,které nemá armádu,  se o napadení dovědělo až při diplomatické omluvě Švýcarska. (302) 

 

 - vědci zkoumají ledacos, takže došlo i na nadávky. Angličtina má údajně pouhé čtyři, ruština kolem deseti, a čeština suverénně vede. Určitě by stránka v sešitě nestačila, inu holubičí národ...(303)

 

- postava rabbího Jehudy Löwa ben Becalela (1512-1609) je neodmyslitelně spjata s židovskou Prahou a hlavně s legendou o Golemovi. Byl to velice vzdělaný pán, poznal se s Tycho de Brahe, Janem Keplerem i s Giordanem Brunem. Napsal řadu filosofických, náboženských i mystických knih. Téměř nikdo neví, že ho můžeme považovat za zakladatele moderních pedagogických zásad, např.

-učení musí být v souladu s přírodou

-učení musí mít účel, tzn motivaci

-učení má být zážitkem a požitkem z objevování

-opakování je matkou moudrosti

-učení musí být vykládáno srozumitelně a názorně   atd,atd.

Je teda zajímavé, že o půl století předběhl Jana Amose Komenského (1592-1670) a jeho Dialektiku....(304)

 

- máme v povědomí a i používáme rčení o sedlácích u Chlumce jako obraz velkého masakru. Jenže tehdejší rebelii sedláků vyřešila vojenská jednotka tak, že dav zahnala do místního rybníka a odtáhla. Sedláci však "nevychladli" a další den se srotili opět. Situace se opakovala a protože plavání nebylo v té době (1775) běžné, tak v nastalém zmatku utonulo sedm lidí....(305)

 

-historie nás učí, že 21.června 1621  popravili na Staroměstském náměstí  27 českých pánů!! Ale  pouze Šlik, Budovec a Harant byli pány, ostatní pak rytíři a měšťané. A šlo nejen o Čechy, ale i o Němce.  (306) 

 

- traduje se, že vojevůdce Napoleon byl prcek a mluví se o napoleonském komplexu. Ve skutečnosti měl Napoleon 169 cm, na tehdejší dobu normální vzrůst.  (307)

 

- Eifelovu věž v Paříži postavili za 2 roky, 2 měsíce a 5 dní, bylo to roku 1889.... (308)

 

 

- Marie Terezie (1717-1780) byla nejen jedinou českou panovnicí, ale byla i velmi vzdělaná. Neměla štěstí na své vojevůdce, většinu válek prohrála a ztratila dosti území říše. Na druhé straně ale prosadila dosti nových a pokrokových změn.

Zavedla povinnou školní výuku (ne docházku) pro chlapce i dívky - tzv. školy triviální,  gymnasia a systém vyšších škol.

Prosadila tzv. tereziánský katastr (soupis domů a polností). Jí zavedené číslování domů plynule pokračuje i v současnosti.

Zrušila jezuitský řád, zmodernizovala trestní zákoník.

Porodila 16 dětí, z pěti synů se stali dva císaři (Josef II, Leopold II). Dcery byly samozřejmě předmětem sňatkové politiky. Nejznámější byla Marie Antonieta, manželka francouzského  krále.

Marii Terezii  se pak také říkalo "tchyně Evropy"

Jako perlička se jeví zavedení ponocných a povinných zvoniček (příp. kapliček)v každé osadě pro případ požáru..(310)

 

- slavný tank č.23, který byl dlouhá léta pomníkem na Smíchově "nemá nic jednoduché". Z nejasných důvodů nainstalovali na podstavec tank IS-2 s č.23. Skutečně ale na Klárov přijel první tank T-34/85  s č.24. (311)

 

 

- Napoleon Bonaparte (1769-1821) svedl za svůj život okolo 60-ti bitev, tady více než Alexander Veliký, Hannibal a Caesar dohromady. (312)

 

 

- v tibetské hoře Baigong  je jeskyně, kterou objevili  roku 2002, našla se tam soustava trubek. Analýza konstatovala stáří cca 150 000 let stáří a 8% materiálu tvoří nám neznámé prvky. Docela to nahrává teorii o mimozemském původu, ale věda má jasno - došlo k prosakování magmatu.....(313)

 

- technologii výroby jaderných ponorek zvládlo jen šest zemí - USA, V.Británie, Rusko, Čína a Indie (314)

 

- bílá vlajka je znakem kapitulace. První zmínka o použití je z doby "punských válek". Roku 1899 byla zapsána do Haagské úmluvy je součástí  Ženevské úmluvy.  (315)

 

- děsivou se jeví možnost útoku hackerů na lidi s kardiostimulátorem. Možnost spáchání masové vraždy je velká... (316)

 

- Vatikánský archiv skrývá největší tajemství historie lidstva. Má asi 80km chodeb a 35 000 svazků, pouze po malých "soustech"  se zveřejňuje.. (317)

 

- s letem J. Gagarina do vesmíru se zmiňuje zajímavá maličkost. Kdosi si uvědomil, že přistání nemusí být úplně přesné a pohodové, a tak na přílbu skafandru narychlo napsali CCCP (zkratka pro Sovětský Svaz), údajně již na oblečeném letci. Docela se to vyplatilo, neboť Gagarin přistál padákem, odděleně od lodi, na poli a první ho našli místní rolníci. Ti ho nejdříve pověžovali za amerického špióna a tak  i tato maličkost docela pomohla. (318)

 

- v nejsevernější části Šluknovského výběžku leží malé městečko Mikulášovice. Světovou proslulost získalo výrobou nožířského zboží. Roku 1794 zde Ignaz Rösler otevřel první provozovnu. Jeho zboží bylo nedostižné, majitel byl dokonce povýšen do šlechtického stavu s predikátem Edler von Ehrenstahl (šlechtic z Čestné oceli).  Po všech možných změnách se zde vyrábí stále. Je až podivuhodné, že přes sto let se stále vyrábí nožík který snad každý zná - rybička. (319)

 

- "zásluhou"  pánů A.Jiráska a B. Smetany žije v našem povědomí jistý Dalibor z Kozojed, ochránce poddaných, kterého naučila nouze housti...

Skutečnost je daleko jiná, vůbec mu nevadilo oloupit bratra a svou rodinu. Když pak r.1496  sedláci vyloupili ploskovickou tvrz a násilím donutili majitele podepsat, že je propouští, již se tam Dalibor objevil a zmíněnou tvrz si přisvojil. Samozřejmě právo je právo a tak skončil v tehdy nové věži dodnes po něm pojmenované. Roku 1498 byl sťat. Jen tak  na okraj, housle se do Čech dostaly až za sto let a Dalibor nebyl ani z Kozojed,  ale z tvrze Mněteš pod Řípem. Ale jako legenda skvělé....(319)

 

- roku 1918 se narodila Katherine Colemanová, geniální matematička přezdívána " Lidský počítač". Tata žena vypočítala lety prvních amerických astronautů a dokonce i mise Apollo k Měsíci (321)

 

- Silicon valley je místem špičkového technologického centra v Kalifornii. Mimo jiné zde vyvinuli elektronku (1912), pánové W.Hewlett a D. Packard zde založili svou firmu (1938), W. Shockley začal výrobu křemíkových tranzistorů (1956), pánové R.Noice a G. Moore založili INTEL a vyrobili první paměťový čip (1968), vznikl zde základ INTERNETU (1969), první mikroprocesor (1971), vyhledávač GOOGLE (1998), Faxcebook (2004)...(322)

 

- uplynulo 200 let od narození Karla Marxe (5.5.1818) Tento filozof měl dosti neuspořádáný osobní život, stejně tak neuspořádaná byla i jeho filizofická mysl. Když jeho spolupracovník B. Engels vyjádřil nenávist ke slovanským národům výrokem  "Přijde všeobecná válka, která vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich jména budou zapomenuta";  Marx se připojil s úvahou v níž velebil likvidaci ras, zejména Chorvatů a Čechů a jeho slovy,  podobné verbeže....(323)

 

- stěžujeme si, že se u nás věci "vlečou" ?

Nic nového v Čechách. Příkladem budiž naše  Národní divadlo.  Povolení bylo vydáno r. 1845, v roce 1952 byla zakoupena parcela. Nastal kolotoč sbírek, výběrových řízení, soudních sporů, osobních útoků na představitele  různých frakcí mezi politiky, architekty a umělci. I přípravné výbory byly dva.

11. června 1881 přišla slavnostní premiéra, ale i rozčarování. Místo národní slavnosti byl jen večírek pro zvané; po 11 představeních bylo divadlo zavřeno, aby se vše dokončilo. Pokračování je notoricky známo (12.8.1881) vypukl požár. A  zmatky pokračují, nikdo nevěděl co a jak má být, včetně hasičů... 

Zase další spory, arch Zítek, arch Schulz, M. Aleš, F. Ženíšek, V. Hynais, atd. Do toho všeho skrytý i veřejný česko-německý spor mezi politiky a obrozenecká legenda.

Je ironií osudu, že legendární "sbírka groš po groši" celého národa proběhla, ale... 

Stěžejní byly dary od podnikatelů, šlechty  a  největší osobní dar (44 000 zlatých) poskytl  císař  Franz Josef I.  (324)

 

- firma TATRA v Kopřivnici dostala zakázku na motorové vlaky.  Výsledkem byl vůz nazvaný "Slovenská strela".  Vlak pravidelně jezdil od roku 1936 a dokázal ujet cestu z Prahy do Bratislavy se zastávkou v Brně za 4hod. 20min.  Rychleji to dokázalo až dnešní PENDOLINO (o 8 min.)  (326)

 

- BIG BEN je známou dominantou Londýna, hodiny mají ciferník velký 7x7m. Hodinový stroj váží 5 tun, je poháněn vahou závaží. Zajímavé je seřizování hodin, na kyvadlo se pokládají staré mince (penny). Jedna mince mění rychlost hodin o 0,4 sekundy za den..(329)

 

- kde vzniklo sousloví "panna nebo orel"? V době panování Marie Terezie se platilo tolary na nichž byla panovnice a na druhé straně rakouský orel.  (330)

 

- kolečkové brusle není nový vynález. Jistý J.J.Merlin v roce 1760 bavil společnost jízdou na svém vynálezu a hrál při tom na housle...(331)

 

- původce namocí bakterie objevil německý lékař Robert Koch roku 1891. Viry objevil americký vojenský lékař Walter Reed v roce 1901. (332)

 

- Pythagoras (+495př.n.l.) byl řecký matematik, ale i první vyslovil názor o kulatosti Země (333)

 

- jaderná katastrofa v Černobylu (26.4.1986) ukázala nepřipravenost systému a děsivou politickou manipulaci při utajování situace. Hasiči a záchranáři ani netušili co hasí. Někteří zemřeli  hned, jiní později. Ruská vláda záchranáře odměnila jedním dnem volna a půllitrovou lahví PEPSI.....(334)

 

- skoro se neví, že k havárii jaderné elektrárny došlo 22.2.1977 i v Jaslovských Bohunicích.

Dělníci špatně ošetřili palivový článek, ten poškodil reaktor a došlo k úniku radioaktivity.(335)

 

- káva bez kofeinu se vyrábí vařením v páře, následně se zrna propláchnou rozpouštědlem (ethylacetát), ten odstraní kofein. Je otázkou co je vlastně zdravější?? (336)

 

- znak zavináč @ není nic nového. Prvně se objevuje  ve 12. století jako výraz pro konec - amen. Součástí e-mailu se stal roku 1971 z prostého důvodu - symbol nelze zaměnit s žádným písmenem abecedy. (337)

 

  • akademik Jaroslav Heyrovský (1890-1967) byl nominován na Nobelovu cenu 18x. Je unikátní, že ve více oborech (14x chemie, 3x medicína, 1x fyzika) Proměnil jedinou nominaci roku 1959 za polarografii (338)

- nejvyšší zebra měřila 6,1m.

 

- většina lidí považuje za semeniště bakterií záchodové prkénko, jde o velký omyl a mýtus neboť houbička na nádobí má 200 000x více, kliky a vypínače 12 000x více, zubní kartáčky 7 000x a ovladače 1 000x více bakterií. 

 

- je nutné podotknout, že mnoho bakterií je užitečných, vědci dokonce připouští možnost, že nárůst různých alergií je důsledkem snahy lidí a maximální čistotu a hygienu. Věda zná termín tzv dobré špíny, to je ta venkovská. (341)