Naposledy aktualizováno: 08.09.2022 18:03:11
Na úvodní stranu

Veřejná knihovna Václava Hataje

Novinky 2020

Veřejná knihovna v Chotěšově má historii dlouhou 100 let. Je však spletitá a  přerušovaná. Vše je dáno polohou naší obce, které se pak přímo dotkly složité poměry v létech kolem 2. světové války.

Je historií dáno, že v obci a okolí byla většina obyvatel německé národnosti Brzy po vzniku ČSR  (28.10.1918) přišel do obce český učitel Václav Hataj a jako řídící učitel vedl první českou školu. Provizorně v prostorách  kláštera.

Již během roku 1919 pak zahájil provoz první české knihovny tamtéž. Základ tvořilo 120 svazků. Knihovna fungovala až do příchodu německé správy (1938).

V poválečných časech bylo spousta jiných problémů, a tak teprve roku 1953 byla knihovna reorganizována, tak praví kronika.  Vlastně šlo o vyřazení knih pro tehdejší ideologii nevhodných. 

Knihovna byla v Národním domě a vedli ji pánové Divíšek a Šot.

Hned roku 1954 byla přemístěna na radnici (čp.6). Vedení se ujímá paní B.Baláková.

Dalším rokem opět stěhování, tentokrát do čp.268 (nepravidelná budova mezi ulicemi Plzeňská a Týnecká). Knihovníkem je pan Jan Čapek.

Od roku 1956 je knihovna v Kulturním domě  ( budova již neexistuje, dnes trojúhelníkový parčík u hřbitova).

Knihovníka J. Čapka střídá roku 1960 paní učitelka R. Pražáková a vede knihovnu do poloviny roku 1971, kdy opouští Chotěšov. Zbytek roku vedou knihovnu J.Lišková a J. Sedláková. 

Pí.  J.Sedláková  (1972-1974)

P.  Karel Kastl  (1974-1979)

Pí.   Vlasta Stechligová (1979-1981)

Od 1.10.1981 vede knihovnu p.  Václav Podlešák.  

Nastalo stěhování do nově opravených prostor v patře Národního domu. Instalace nového nábytku a 1.1.1982 začal pravidelný provoz.  

Knihovna má dvě místnosti, oddělení pro děti a pro dospělé.

Roku 2002 Ministerstvo kultury ČR udělilo certifikát o názvu „Veřejná knihovna Václava  Hataje“    - na počest zakladatele české knihovny. Zřizovatelem je Obec Chotěšov.

V současnosti je ve fondu cca 6 350 svazků a další soubory zapůjčené knihovnou v Dobřanech, což umožňuje nabízet větší rozmanitost obsahu a příliv novinek. Tyto soubory se obnovují 2x ročně.

Půjčování  není v digitalizované formě. Digitalizován je pouze knižní fond. .

V  knihovně  je  veřejná  internetová stanice, zdarma.

Knihovnu po domluvě navštěvují děti z mateřské, základní školy, družiny.

 

Knihovna není profesionální a proto má omezený provoz pro veřejnost.

Půjčuje se vždy ve čtvrtek        říjen- březen   od  16 do 19 hodin

                                                        duben - září     od  17  do  19 hod

V  létě  dovolená vždy od 15.7.  do 15.8.

 

 

V.Podlešák  - knihovník (2022)